Grøndalsgaarden II

Kontakt

Inspektør

Finn Padkær

Mandag-fredag kl. 12-13

Tirsdag også kl. 17-18

Postkasse findes i kælderen ved opgang 123/125

Tlf.: 38 28 30 42 (i nødstilfælde 40 63 30 42)

finnpad@gmail.com

Administrator

Advokaterne
H. Høgsbro Holm
Kristian Nørgaard

Tagensvej 85 E 1.tv
2200 København N

Tlf.: 35 43 43 06

mail@hoegsbro-holm.dk

Bestyrelsen

Kan kontaktes på e-mail bestyrelsen@grondalsgaarden.dk eller på én af nedenstående adresser:

Formand

Flemming Bang

Godthåbsvej 125 1.th,

Jan Tradsborg

Godthåbsvej 123 2.th.

Ann Christensen

Godthåbsvej 125 st.th.

Anders Nielsen

Godthåbsvej 127 4.th.

Jes Bay Stellini

Godthåbsvej 127 4.tv

Alle ejere er automatisk medlem af ejerforeningen. Der afholdes generalforsamling hvert år i maj måned, og hver lejlighed i stemmeberettiget med 1 stemme. Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formanden. Herudover er der 2 suppleanter. Valgperioden er 2 år, og alle medlemmer kan stille op til valg.

Husorden

Afløb

Rengøring af afløb fra køkkenvask, håndvask og badekar/bruseniche er ejer/lejers ansvar. Sæbe og hårrester bør fjernes jævnligt.

Altaner

Grillning

Der må kun grilles med gasgrill på altanerne. Grillen skal opstilles efter gældende regler.

Afskærming 

Til afskærmning af altanerne tillader ejerforeningen kun at der bruges stofafskærmning. Stofafskærmningen skal være type 3372 AL i naturfarve, produceret af 4 Seasons Design se www.4seasondesign.dk

4 Season Design har endvidere en butik på H.C. Ørstedsvej 17, 1879 Frederiksberg.

Med henblik på at sikre et ensartet udseende skal stofafskærmningen vikles skiftevis indenom og udenom altanernes tremmer. Tænk i forbindelse med monteringen på, at altanafskærmningen skal udenom de to hjørnetremmer

Barnevogne

Barnevogne og klapvogne må ikke stilles i trappeopgangene, men skal stilles i barnevognsrummet. Barnevogne, som ikke længere benyttes, skal fjernes fra fællesarealerne.

Byggeaffald

Byggeaffald skal afleveres af ejer/lejer på Genbrugsstationen, under ingen omstændigheder i storskraldrummet.

Cykler

Cykler skal henstilles i cykelstativer i gården, eller i cykelkældre. Cykler som er hensat langs ydermur eller gelændere i gården, vil blive låst af vicevært, som derefter må kontaktes for at frigøre cyklen. Dette skridt er taget, for at tvinge beboere til bedre orden. Cykler som ikke mere benyttes, skal fjernes fra stativer og kældre. Der er cykelkældre under opgangene 123 og 127.

Dørmåtter

Vær opmærksom på, at hvis man anskaffer sig en dørmåtte har man pligt til selv at feje og vaske under den. Det er ikke tilladt at sætte affald eller sko på trappeopgangen.

Faldstammer og vandrør

Skulle der opstå vandblærer på faldstammen drejer det sig som regel ikke om gennemtæring, men om kondens under den gamle maling. Malingen skal fjernes, skadestedet skal behandles med en særlig rustforebyggende maling, og først derefter kan der males med almindelig maling. Der henstilles til at vaskemaskinen opsættes i badeværelse. Der må under ingen omstændigheder tilsluttes mere end en maskine til køkkenfaldstammen. 

Udskiftning af gennemtærede faldstammer samt vandrør er ejerforeningens ansvar, og må kun iværksættes efter aftale med ejendommens inspektør.

Festtelt

Der findes et festtelt, der kan lånes af ejerforeningen.

Flasker

Flasker skal i containerne opsat på hjørnet af Godthåbsvej og Stockfletsvej eller ved Min Købmand.

Fugt

For at forebygge fugt i lejligheden, er det den god idé at lufte ud dagligt (ca. 5-10 min). Undgå at tørre tøj i lejligheden, der findes tørrekælder som kan benyttes.

Grillrum

I kælderen under opgang 127/129 findes et rum til opbevaring af grill. Det frabedes at man lader sin grill stå i haven efter endt brug. I stedet bedes man anvende grillrummet.

Have

Der er fælles brugsret til hele haven, som vi deler med ejendommens anden ejerforening Grøndalsgården I, Godthåbsvej 117-119 samt C.F. Richs vej 2. 

Havebænke

Havebænkene er til fri afbenyttelse, men der henstilles til, at man – hvis man har flyttet bænkene – efterfølgende stiller disse på plads igen af hensyn til græsslåningen. Plænen skal altid efterlades ryddet efter brug.

Toilet

Der findes et toilet ved nedgangen til kælderen under 123/125.

Fest i haven

Hvis der holdes fest, er det uden musik og man skal vise så meget hensyn til de andre beboere som muligt

Husdyr

Husdyr kan holdes i mindre omfang, så længe de ikke er til gene.

Istandsættelse

Mange af lejlighederne gennemgår i disse år større eller mindre istandsættelser. Der er derfor enkelte punkter bestyrelsen ønsker at gøre opmærksom på:

  • Af hensyn til øvrige beboere, skal istandsættelse m.m. foregå på hverdage i tidsrummet 7-17 eller lørdag, søndag og helligdage fra kl. 10-16.
  • Det er en god idé at advare mod støjgener, ved opsættelse af notitser i opgangen.
  • Det kan sjældent undgås, at det sviner i opgangen i forbindelse med istandsættelser, men det er i så fald den enkelte ejers opgave at sørge for at gøre rent på såvel bag- som fortrappe. Såfremt dette ikke sker, kan bestyrelsen sørge for, at dette sker for pågældende ejers regning.
  • Skulle moderniseringen omfatte de faste installationer (faldstamme, vandledninger samt varmeforsyning) må dette ikke ske uden aftale med inspektør/bestyrelse.
Legeplads

Til fri afbenyttelse af ejendommens børn. Der henstilles til, at plastlegetøjet fra sandkassen placeres heri efter endt brug samt at nettet placeres over sandkassen (så katte ikke kan bruge denne).

Loftsrum

Til hver lejlighed hører et loftsrum. Adgang via bagtrappe.

Navneskilt

Man har selv pligt til at sætte navneskilt på sin indgangsdør. Bestyrelsen henstiller til, at der opsættes et pænt navneskilt i messing, således at diverse hjemmelavede tegninger og lignende undgås.  Navneskilte på dørtelefon og postkasse sørger inspektøren for.

Opgangsdøre

Har man været uheldig at ridse/skramme sin yderdør til opgangen kan maling fås ved henvendelse til inspektøren. Dørene må kun males i den allerede eksisterende farve.

Papir og affaldscontainere

Af miljøhensyn skal aviser og ugeblade afleveres i papircontaineren. Papkasser sammenfoldes og lægges i papcontainer. Metalgenstande samt hård plastik afleveres ligeledes i respektive containere. 

INGEN RESTAFFALD fx pizzabakker I MILJØCONTAINERNE TAK. 

Port
Porten kan åbnes med nøglen til opgangen.
Radiator
Når fjernvarmesæsonen slutter i forsommeren skal der være åbnes for alle radiatorer. Herved undgås luft i rørene, når varmesæsonen begynder igen til efteråret. Det skal også nævnes at ventilerne kan sætte sig hvis ikke der er åben, og det er for egen regning når disse skal skiftes.
Rygning

Rygning frabedes i trappeopgange, mellemgange og alle indendørs fællesarealer.

Tørrerum

Der er tørrerum i kælderen under 121 og 129.

Trappeopgange

Hoved-og køkkentrapper incl. vindueskarme skal friholdes for affald, fodtøj (sko), rengøringsartikler m.m. Køkkentrappen er en brandvej og må på ingen måde blokeres.  Blomster som ikke er pæne nok til egen lejlighed, er ej heller pæne nok i trappeopgange. Altså, INGEN effekter på eller i trappeopgange.  

Udlejning
Udlejning i ejendommen skal ikke godkendes af ejerforeningen/administrator. Dog må der ikke foretages udlejning, som minder om klubværelser. 
Vandhaner
Drypper vandhanen skal topstykket skiftes. Kommer der kun lidt vand ud af hanen eller sprøjter vandet ud, kan det skyldes skidt/kalk i filteret som sidder for enden af hanen/svingtuden. Filter skrues af og renses (det lægges i eddike, hvis det er tale om forkalkning). Værn om miljøet; dryppende haner eller en cisterne der løber skal stoppes med det samme.
Vaskemaskiner

Det er beboernes eget ansvar hvor de installerer vaskemaskine, men ejerforeningen anbefaler at det sker på badeværelset, da faldstammen er større der.

Brug af vaskemaskine efter kl. 22.00 er ikke tilladt.

Vinduer og altandøre

Vinduerne skal males for at undgå råd. Kun forsatsruder og den indvendige side af ydervinduet må males, da den udvendige vedligeholdelse er ejerforeningens ansvar. Såfremt man ønsker at udskifte vinduer, sker det for ejers regning. Nye vinduer og altandøre skal være i overensstemmelse med de gamle og ejendommens fremtoning i øvrigt, bemærk at altandøre skal være udadgående. Yderligere information kan fås ved henvendelse til administrator/bestyrelse.